Skenování exteriéru a interiéru staveb

foto pro 3D scan

Rekonstrukce obecního úřadu V časové tísni jsme během jednoho dne provedli kompletní zaměření obecního úřadu. V první fázi bude zaměření fasády sloužit ke zpracování projektu zateplení objektu. Díky 3D skenu bylo možné zachytit všechny detaily říms a členitost fasády, aby bylo možné zachovat původní vzhled. Ve druhé fázi bude mračno bodů využito pro projekční práce […]

Zaměřování průmyslových objektů

zaměření haly

Zaměření objektu hal v Čibuzi sloužilo pro zpracování projektu fotovoltaické elektrárny na střeše. Dále byl proveden 3D sken pro dispoziční úpravy hal a virtuální prohlídka pro správu objektu.

Výkopy Předměřice

3D scan

Provedli jsme 3D měření výkopových prací pro ověření množství vytěžené zeminy ze složitého výkopu ve svahu. Na základě naměřených dat jsme byli schopni vyčíslit objem vytěžené zeminy deponie, a také ověřit objem zeminy v původní stavu.

Vesnická usedlost 3D skenování

Starší usedlost uprostřed obce, která ve vás vzbudí chuť investovat do doby minulé. Náročný objekt, kterému je nutné se maximálně věnovat s precizností.

Uspořádání technických prostředků

Rozšíření datového centra s přesným plánem umístění podpůrné technolgie chlazení na střeše jde s 3D skenerem snadno a rychle vypracovat. Už na místě jsme schopni posoudit rozmístění technologie v závislosti na nosné konstrukci domu.