3D scan a pasport budovy

pasport stavby

Pro vlastní potřeby našeho ateliéru jsme provedli kompletní 3D scan a pasport rodinného domu v Záhornici. Objekt nebyl nijak složitý, a proto zaměření stavby s vypracováním výstupu bylo v krátkém časovém horizontu.

Informace o výstupech

Stručný popis našich výstupů a využití v CAD programech Mračno bodů je soubor datových bodů v prostoru. Každá poloha bodu má svou sadu kartézských souřadnic (X, Y, Z) a barevný model (R,G,B). Mračna bodů jsou vytvářena 3D skenery, které měří mnoho bodů na vnějším povrchu objektů kolem nich. Jako výstup procesů 3D skenování se mračna […]

Virtuální prohlídky 3D skenování

Virtuální prohlídky šetří čas a zvyšují potenciál prodeje nemovitosti díky velmi dobré představě o vnitřním a venkovním prostoru. To vše možné z pohodlí domova a v jakoukoliv dobu.